Regular Door price tickets are now on Sale at limited na 2,000 pcs tickets lang ito mga tol. Baka ma sold out kaya atake na sa pinakamalapit na SM Tickets at umiscore na ng Rakrakan Festival 2019: 2 days of Peace, Love, & Music tickets! Leggo!

#RakrakanFestival2019 #PeaceLoveMusic#RF2Days #RFDay1 #RFDay2