19 DAYS TO GO! Papalapit na ng papalapit ang

Rakrakan Festival 2020: Peace, Love, & Music

kaya naman malapit na rin ulet tayong magkita-kita at magkasama sama. Jam tayo dun ha! Punuin natin ng kapayapaan, pagmamahal, at musika ang buong CCP Open Grounds sa February 29, 2020. Let’s G!