Project Description

21. Wilabaliw

Stage: Mosh | Genre: Rock

Members: Ian Tayao: Vocalist, Louis Isok: Guitar, Jesso “Pornstar” Montero: Drums, Niño Avenido: Bass

“Sabayan ang lumilyab na ibon na muling dumapo sa susunod na Rakrakan. Labas ang mga baliw.”

Music

Videos