Project Description

17. Assembly Generals

Stage: Indie | Genre: Raw Electric Filipino Hiphop

Members: Raims, Deng,  Mon, Switch

“Magtipon tayong lahat sa Jan 14 para mag-Rakrakan. Sama sama sa isang malakas na assembly!”

Music

Videos