Project Description

49. Kokoi Baldo

Stage: Groove | Genre: Reggae

Members: Kokoi Baldo

“Kilitanay kita tanan mga utod… Upod sa musika sg atung tagsa tagsa ka isla….gugma sa kada isa upod sa musik.”

Music

Videos