Project Description

83. Grin Department

Stage: Groove | Genre: Punk Rock

Members:

“Mga rakista tara na at makipag grindepan sa amin. Rakrakan na may Grindepan pa!”

Music

Videos