Ito ay ang parte ng festival kung saan lahat ay pwede pumunta.

  • GEN-AD Concert Areas
  • All Camping Areas
  • Concessionaires
  • Portalet & Shower Areas
  • Side Stages & All Activities

Limitado naman ang ibang areas tulad ng VIP, S-VIP, at backstage.