Siempre naman. Makakaasa kayo na maraming portalet sa event.