Yes! Just bring your old Rakrakan Festival 2020 tickets. No Need to convert your 2020 Tickets tatangapin ito sa venue, Yun nga lang kailangan mamili ng isang araw lamang (Nov 25 o Nov 26) . 
 
Para kumpleto ang 2 days experience mo. Bumili lamang ng panibagong ticket para sa day 2 at gamitin ang lumang 2020 ticket para sa Day 1.
 
Upgrade tickets pwede sa mismong venue pumunta lang sa Upgrade Ticket booth. 
 
Complimentary tickets that has been given for free last RF 2020 will no longer accepted.