Lahat ng 2020 Rakrakan Festival tickets ay kailangan i UPGRADE to 2023 Rakrakan Festival tickets dahil lahat ng 2020 lumang tickets ay hindi na tatanggapin. Para magamit ang iyong lumang 2020 Rakrakan Festival ticket ay i UPGRADE lang ito sa rakrakan.beetzee.com website. Sa mismong event dalin ang lumang 2020 Ticket at ang Ticket na natanggap sa email.